simpleSAMLphp login


Társadalomtudományok

Kreatív ipari szereplők személyes és online kommunikációja

Kulcsszavak: kommunikáció fejlesztés, menedzsment, imázsépítés, tréning, coaching, közösségi online felületek

Az akadémiai szférában folyó médiatudományi oktatás és kutatás jó gyakorlataira épülő saját élményű gyakorlati képzések (tréning, coaching) széleskörű támogatást nyújtanak a hatékony mindennapi kommunikációhoz, és alkalmassá teszi a kreatívipari szereplőknél rendelkezésre álló humán erőforrásokat az online kommunikációs feladatok ellátására. Tanácsadás formájában pedig mindkét területen folyamatos támogatást kínálnak a személyes és online vállalati kommunikációs stratégiák kidolgozásához és megvalósításához.

magyar

Médiumok és adatok – digitalizáció és kollaboráció

Kulcsszavak: digitizáció, élhetőbb urbánus környezet, mozgó tömegek, mozgó egyének, big data

A városi hálózatokon keletkező adatok és a várostervezés közötti összefüggések kialakítása a világ valamennyi nagyvároságban aktuális probléma. A tervezett szolgáltatások főként alapkutatások lebonyolítását, adatok értelmezését, különböző lehetséges forgatókönyvek létrehozására terjednek ki.

magyar

Oktatók komplex teljesítménymérése

A PTE KTK vezető kutatói által kidolgozott megoldás olyan komlex oktatói-kutatói teljesítémény értékelő rendszer, mely lehetővé teszi a szakmai kapacitások és kompetenciák feltérképezését. A rendszerben az egyéni eltérő teljesítmények normatív szabályok alapján objektív módon kerülnek mérésre, előzetesen rögzíti a minimális elvárt teljesítmény mértékét és lehetővé teszi egységes bér- és ösztönzési rendszer működtetését.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Társadalomtudományok csatornájára