K+F+I szolgáltatás menedzsment

Az egyetem szerepe ma már jóval túlmutat azon, hogy az elméleti tudást átadja a hallgatói számára. Az átalakulóban lévő piaci és társadalmi viszonyok nyomán egyre nagyobb igény mutatkozik arra is, hogy az egyetem az aktív kutatási tevékenységet ösztönözze, annak eredményeit pedig minél szélesebb körben hasznosítsa és fejlessze. Az innováción alapuló hazai találmányok minél nagyobb száma, és ezek piaci értékké alakítása nem csupán az érintett vállalkozások számára jelenthet komoly versenyelőnyt és ezáltal magasabb bevételt, hanem a gazdasági eredmények növekedése és a szellemi vagyon gyarapodása szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Az egyetemi szellemi termékek hasznosítása mellett a PTE-n számos egyéb módon is közreműködünk abban, hogy egyedülálló innovációs rendszert alakítsunk ki, és minél szorosabb, hatékonyabb együttműködést valósítsunk meg a kis- és közép-, valamint nagyvállalkozásokkal. 

A PTE Innováció kiemelt figyelmet fordít a PTE kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásainak kiajánlásában, illetve az e kapacitásokra épülő szolgáltatások hatékony és átlátható menedzsmentjére. Az alábbi kiadványunk a K+F+I szolgáltatások részleteit ismerteti. 

A KFI szolgáltatásokat megalapozó piacképes technológiák között és a piaci szereplőket megcélzó szolgáltatási képességekről önálló oldalakon és a főoldali tematikus keresőben találnak bemutatkozó anyagokat.

A KFI szolgáltatások gyors és hatékony menedzsmentjében kiemelt szerepet játszik a PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft., mely a PTE hasznosító vállalkozásaként olyan kutatáshasznosító és fejlesztő szolgáltatásokat nyújt piaci partnereinek, melynek hátterét a PTE egyedülálló tudás- és eszközbázisa biztosítja.

A PTE Inno-Capital Kft. az alábbiakban is szerepet vállal:

  • Egyetem szellemi termékeinek, szolgáltatásainak hasznosítása. A PTE-n létrejött innovatív termékek tudományos és/vagy piaci hasznosítását hatékony menedzsmenttel segítjük.
  • A PTE K+F szolgáltatásainak értékesítése. A PTE multidiszciplináris K+F kínálatát képező szolgáltatási portfóliót összekötjük a releváns piaci igényekkel.
  • Üzleti kapcsolatok építése az egyetem számára. A piaci szereplők valamint a PTE projektfejlesztési igényeit folyamatosan vizsgáljuk, és hatékony menedzsmenttel igyekszünk összekapcsolni a feleket a lehetséges együttműködések kialakítása érdekében.
  • Az egyetem szabad eszközeinek és tudásának piaci hasznosítása. A PTE fejlett műszaki/tudományos eszköz,- és labor kapacitásait igény esetén a gazdasági és tudományos élet piaci szereplői számára is elérhetővé tesszük.

A multidiszciplinatív és naprakész egyetemi K+F+I tudásunk és eszközhátterünk nem csupán piacképes és innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésére nyújt lehetőséget üzleti partnerek számára. Emellett átfogó, - akár több tudományterületet is átölelő - innovációs projektek kidolgozásánál is rendelkezésre állunk, melyekhez teljeskörű infrastrukturális, koordinációs és egyéb, - a kivitelezést segítő – szolgáltatásokat is biztosítunk.

Büszkék vagyunk sikertörténeteinkre és eredményesen megvalósult együttműködéseinkre, és bízunk benne, hogy a jövőben is minél több hasonló projektben működhetünk közre. Az Inno-Capital kft. feladatait és működését az alábbiakban foglaltuk össze.