Földtudományok

Közúton történő ellátás térbeli szerkezetének racionalizációja

Kulcsszavak: térinformatika, közlekedésszervezés, racioalizáció, szoftver

A know-how a GRASS térinformatikai rendszerre épülő eljárás, ponttal reprezentálható, úthálózattal összekötött objektumok közötti időtávolság meghatározására. A megoldás alkalmas annak meghatározására, hogy egyes pontokból mennyi idő alatt érhetők el kiválasztott másik pontok (valós helyszínek) úgy, hogy az úthálózat minősége, kapacitása, a rajta elérhető sebesség szabadon paraméterezhető. Az egyes pontokhoz külön-külön tetszőleges mennyiségű specifikus adat rendelhető, amelyek révén a pontok jelentősége, kiinduló, közbenső, illetve végpontként való szerepeltetése szabadon módosítható.

Hidrológiai, geomorfológiai és geológiai jelenségek természethű modellezése

Kulcsszavak: geoinformatika, geomorfológia, hidrológia, geológia modellezés, digitalazálás

A PTE TTK Földrajzi Intézet kutatói által kifejlesztett terepasztal célja, hogy a természetben végbemenő hidrológiai, geomorfológiai és geológiai sztochasztikus jelenségek a valósághoz leginkább hűen modellezhetőek legyenek, valamint, hogy a számítógépes modellek verifikációja az eszköz segítségével leképezhető legyen. Ezt szolgálják a programozott rendszerbe kapcsolt billentő és emelőszerkezetek, amelyek hosszú időskálájú folyamatok futtatására is alkalmasak. A modellező rendszer része egy sztereografikus kiértékelő rendszert, amely nyolc fényképezőgép segítségével, percenként 60 felvételt készítve teljes számítógépes domborzati elemzést tesz lehetővé.

magyar

Módszertan műhold adatok feldolgozására

Kulcsszavak: földmegfigyelés, műholdadatok, műholdradar, big data, szuperszámítás, geoinformatika

Az elmúlt évek folyamán a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán egy speciális tudás halmozódott fel, köszönhetően a svájci SARMAP céggel folytatott együttműködésnek, és két kari Intézet (a Matematika és Informatika Intézet és a Földrajzi Intézet) kooperációjának. Ez az egyedi ismeretkör a földmegfigyelés egy speciális ágához a műholdradarok felvételeinek szuperszámítógépes környezetben való feldolgozásához kapcsolódik.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Földtudományok csatornájára