simpleSAMLphp login


Partnerek

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket. Az egészségipar magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel, mivel igen innovatív és kutatásigényes területei vannak, jelentős a még részben kihasználatlan külpiaci lehetősége és igen komoly, tovább bővíthető munkaerő-bázissal rendelkezik. A magyarországi innováción belül mindig is hangsúlyos szerepet kapott az orvosi műszeripar. Jelzik ezt a szektor vállalatainak innovációs nagydíjai is. Több, összességében milliárdos nagyságrendű kutatási projekt kezdődött a "homecare" eszközkategóriában, kkv-k és multinacionális cégek együttműködésével. Egyedülálló megoldások születtek a nagy értékű digitális képalkotó technika területén. A magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is. A magyar orvostechnikai ipar a nagyon gyors fejlődéshez szétaprózott, tőkeszegény. Nélkülözhetetlen a tevékenységek koncentrálása, segítése, a tudásközpontokkal (Orvos-, és Műszaki Egyetemek) a szoros kapcsolat, a fokozott műszaki fejlesztési-piaci együttműködés. Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségipart, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés és eszközgyártást, aminek elsőszámú szakmai képviselője a Mediklaszter.

​​​​​​​​​A Richter Gedeon Nyrt. a​lapításának története egészen 1901-ig nyúlik vissza, amikor az alapító, Richter Gedeon gyógyszerész megvásárolta a ma is működő, és a Társaság tulajdonában lévő Sas Patikát, melynek laboratóriumában nem csak saját cége, de az egész magyar gyógyszeripar alapjait is megteremtette. Mára a Richter nemcsak hazai pozícióját őrizte meg, hanem a régió meghatározó multinacionális gyógyszervállalatává fejlődött, miközben egyre nagyobb mértékben növeli piaci jelentőségét a Független Államok Közösségének tagországaiban, az Európai Unióban, Japánban, Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Jelenleg a Társaság több mint 40 országban van jelen, összesen 5 gyártóhellyel, 29 képviseleti irodával, valamint 38 kereskedelmi leány és nagykereskedelmi vállalattal. A Társaság fő célja, hogy termékportfóliója fejlesztésével továbbra is korszerű és kiváló készítményeket ajánlhasson kedvező áron. 

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ (Simonyi Business and Economic Development Center, továbbiakban Simonyi BEDC), mint kiválósági központ a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban, PTE) Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban, KTK) tudásbázisán jött létre 2013-ban. A Simonyi BEDC elsőként a KTK-n működő, meglévő, vállalkozói kapacitásteremtéssel, bővítéssel foglalkozó, valamint kis- és közepes vállalatok tanácsadását ellátó kapacitások integrációját valósította meg. Ezt követően PTE szinten integrált olyan tevékenységeket, aktivitásokat, amik elősegítették a vállalkozói kapacitás – inter- és multidiszciplináris formában történő – fejlesztését. A Simonyi BEDC struktúrájának, tevékenységének kialakítását, egyrészt a KTK-n több mint 10 éven át folytatott, vállalkozói tanácsadás profilú nyári egyetem alapozta meg, amit a KTK az Ohio University Business School-jával szervezett, s amit a Charles Simonyi Alapítvány 10 éven keresztül anyagilag támogatott. A központ létrejöttéhez, ezenkívül a KTK helyi gazdasági szereplőivel fennálló kapcsolata is hozzájárult, amely egy fenntarthatóság fókuszú innovációs klaszterben, a Kék Gazdaság Innovációs Klaszterben formalizálódott.

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ, mint kiválósági központ missziója a vállalkozói, vállalkozási kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris innovációk, újítások feltárása, fejlődésének elősegítése, s piacosítása érdekében. A Simonyi BEDC célja továbbá, hogy a vállalkozói, s innovációs kapacitásbővítést, fejlesztést a tudományos és a versenyszféra szereplőinek intézményesített, folyamatos, s hatékony közreműködésén keresztül érje el. Eme célok megvalósítása során a szervezet országhatárokon átnyúló, nemzetközi együttműködésekre törekszik, szélesítve ezáltal a hazai innovációk, újítások piacosításának lehetőségeit, terét, valamint impulzusokat, információt, tudást szolgáltatva az innovációkat, újításokat generáló vagy ezen potenciállal rendelkező vállalkozók számára.

A Simonyi BEDC misszióját a PTE tudásbázisán, azaz egyetemközpontúan, regionális vállalkozói ökoszisztémára alapozva kívánja elérni az alábbi célok elérése mentén:

  1. Vállalkozói lehetőségek biztosítása hallgatók, kutatók, oktatók számára;
  2. A PTE oktatási portfoliójának, curriculumának fejlesztése a vállalkozói kapacitásbővítés érdekében;
  3. Vállalkozásfejlesztési lehetőségek megteremtése a Dél-dunántúli régióban működő gazdasági-társadalmi szereplők számára;
  4. Az egyetemi polgárok és a társadalmi-gazdasági szereplők strukturált összekötése mentorhálózaton keresztül, nagymértékben támaszkodva a PTE Alumni hálózatára, valamint annak nemzetközi kapcsolatrendszerére;
  5. Az egyetemi hallgatók vállalkozási aktivitásának növelése, hallgatók által szervezett klubok, szervezetek kialakulásának elősegítésével.