Módszertan műhold adatok feldolgozására

Az elmúlt évek folyamán a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán egy speciális tudás halmozódott fel, köszönhetően a svájci SARMAP céggel folytatott együttműködésnek, és két kari Intézet (a Matematika és Informatika Intézet és a Földrajzi Intézet) kooperációjának. Ez az egyedi ismeretkör a földmegfigyelés egy speciális ágához a műholdradarok felvételeinek szuperszámítógépes környezetben való feldolgozásához kapcsolódik. Alapvetően több szakterület ismeretét szintetizálja a műholdradar képfeldolgozás; ide sorolhatjuk a klasszikus képfeldolgozási technikákat, a geoinformatika vívmányait, a felszínborítás, területhasználat kutatási módszereit, de a Big Data és szuperszámítás technika kérdésköre szintén érintett, csakúgy, mint a klasszikus algoritmus-fejlesztés. A megoldáshoz használt megoldásra technológia: összetett szematikájú távérzékelt környzeti big data méretű adatok gráf alapú osztályozása szuperszámítógépes környezetben.

Kulcsszavak: földmegfigyelés, műholdadatok, műholdradar, big data, szuperszámítás, geoinformatika

Innováció Fejlesztési szint
TRL8
Innováció Iparjogvédelmi státusz
Know-how. The disclosed method and technology is fully owned by the University of Pécs.
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Dr. Nagyréti József

innováció menedzser
+36 30 313 8965