Szellemi termékek hasznosítása

Szellemi termékek hasznosítása

Mi történik, ha a befogadott szellemi alkotás hasznosítására és/vagy értékesítésére kerül sor?

A feltalálót a szellemi alkotás hasznosítása és/vagy értékesítése esetén – a hatályos jogszabályokkal összhangban – megfelelő összegű díjazás illeti meg. A szellemi alkotás hasznosítása során befolyt díjnak a szellemi alkotás jogi oltalmával, valamint a hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségekkel való csökkentése után fennmaradó összege a szellemi alkotást létrehozó feltaláló(k), a kar/szervezeti egység és az egyetemi innovációs alap között kerül felosztásra az alábbi arányok szerint:

  • Feltaláló(k): 70%
  • Kar/szervezeti egység: 10 %
  • Egyetemi innovációs alap: 20 %

Több feltaláló esetén a feltalálói hányadoknak megfelelően kell felosztani a feltalálóknak járó összeget.

Mi történik, ha az Egyetem lemond a befogadott szellemi alkotáson fennálló jogáról?

Szolgálati szellemi alkotás esetén az Egyetem az oltalom megadását kizáró eljárási cselekmény vagy szándékos mulasztás előtt köteles felajánlani a feltalálónak a rendelkezési jog ingyenes átruházását. A feltaláló a felajánlás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a KTTK felé írásban nyilatkozni arról, hogy a felajánlott rendelkezési joggal kíván-e élni. Amennyiben a feltaláló határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekintetni, mintha a rendelkezési jogról lemondott volna.