Dokumentumtár

Szellemi termékek menedzsmentje

Az Egyetem kiemelt jelentősségel kezeli a tudományos munka eredményeként létrejövő szellemi termékeit. Stratégiai célunk, hogy a keletkező tudásjavaskat megvédjük és hasznosulásukat segítsük. Ennek érdekében részletes menedzsment folyamatot építettünk fel az elmúlt évek során, melynek részleteit az alábbi flipbookban ismertetjük:

A menedzsment folyamat a szellemi termék bejelentésével veszi kezdetét.

Milyen szellemi termékeket kell bejelenteni?
  • a kutatómunka során létrehozott valamennyi szellemi alkotást és védett ismeretet,
  • védjegyeket és egyéb árujelzőket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szabályzat hatálya alá tartozó valamely más szellemi alkotáshoz, és amelyekre védjegyoltalom szerezhető;
  • minden olyan egyéb szellemi alkotást, amelyet a kutatóhely és harmadik személy közötti megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel.

A feltaláló(k) köteles(ek) a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében létrejött szellemi alkotást a megalkotást követően haladéktalanul, írásban, a szellemi alkotás bejelentéséről szóló, valamennyi feltalálótárs által aláírt űrlapon a KTTF bejelenteni. A feltaláló kötelessége, hogy a szellemi alkotást olyan részletességgel ismertesse, hogy az alapján a szakterületen jártas szakember számára a szellemi alkotás újdonsága és a feltalálói tevékenység egyértelműen megállapítható legyen. Igény esetén személyes konzultációval segítjük a bejelentő összeállítását.

Ki dönt a befogadásról?

A PTE szabályzata alapján az Egyetem a bejelentés igazolt átvételétől számított 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. A döntést a PTE Innovációs Bizottság hozza meg a KTTF által készített előértékelés és javaslat figyelembe vételével.

Mi történik, ha az Egyetem befogadja a szellemi terméket?

A személyhez fűződő jogok nem idegeníthetők el a feltaláló(k)tól, tehát mind a szabadalmi bejelentésben, mind a publikációkban a feltalálók megjelölésre kerülnek. A befogadás lényeges jogi következménye, hogy ettől az időponttól kezdődően a vagyoni jogok jogosultja az Egyetem lesz, ami azt jelenti, hogy az Egyetem dönthet a találmány további sorsa felől, meghatározhatja a szabadalmi, illetve hasznosítási stratégiát. Természetesen az iparjogvédelmi és a hasznosítási lépések megtételénél, döntések meghozatalánál is adódnak olyan kérdések, melyekhez elengedhetetlen a feltaláló(k) szakmai segítsége, tudása. Erre tekintettel a feltaláló a szellemi alkotás jogi oltalmazása és hasznosítása során köteles a KTTF munkatársaival, a szabadalmi ügyvivővel és a hasznosítási folyamatban bevont más személyekkel szorosan együttműködni és a szükséges szakmai tájékoztatást megadni.

Az Egyetem köteles az általában elvárható gondossággal eljárni az oltalom megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet az oltalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az oltalom megszerzésével és a szellemi alkotás hasznosításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Egyetemet terheli.

 

Bejelentéshez szükséges dokumentumok alább érhetőek el. 

Innováció dokumentumtár

Cím Leírás Fájl
Önköltség számítási séma

Szellemi alkotás önköltség számítási séma kapcsán kitöltendő dokumentum.

Önköltség számítási séma
Találmány bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen végzett tudományos munka eredményeként létrejött találmány kapcsán kitöltendő dokumentum.

Találmány
Szoftver bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen végzett tudományos munka eredményeként létrejött szoftver kapcsán kitöltendő dokumentum.

Szoftver
Szerzői mű bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen létrehozott szerzői mű kapcsán kitöltendő dokumentum.

Szerzői mű
Növényfajta oltalom bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen létrehozott növényfajta kapcsán kitöltendő dokumentum.

Növényfajta oltalom
Megjelölés bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen létrehozott megjelölés kapcsán kitöltendő dokumentum.

Megjelölés
Know-how bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen létrehozott know-how kapcsán kitöltendő dokumentum.

Know-how
Formatervezési minta bejelentése

A Pécsi Tudományegyetemen létrehozott formatervezési minta kapcsán kitöltendő dokumentum.

Formatervezési minta