Szellemi alkotások fajtái és védelme

Szellemi alkotások fajtái és védelme

Az alábbi flipbookban bemutatjuk a szellemi alkotás fajtáit és ismertetjük oltalmazásuk módjait:

A szellemitulajdon-védelem két nagy területre osztható: szerzői jog és iparjogvédelem. A szerzői jog alapvetően az egyéni, eredeti jellegű alkotásokat („műveket”) részesíti védelemben. Az oltalom az alkotás megjelenési formájára terjed ki, és hatósági aktus nélkül, lényegében a mű létrejöttével, azaz bármilyen észlelhető formában való megjelenésével keletkezik.

Az iparjogvédelem területén többféle oltalmi forma biztosítja a tudományos-műszaki jellegű megoldások és az árujelzők védelmét.

Az oltalomban részesíthető tudományos-műszaki jellegű megoldások és a kapcsolódó oltalmi formák:

  • találmányok – szabadalmi oltalom, részletek
  • használati minták – használati mintaoltalom, részletek
  • formatervezési minták – formatervezésiminta-oltalom, részletek
  • növényfajták – növényfajta-oltalom, részletek
  • mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája (mikrochipek). 

A védelemben részesíthető árujelzők oltalma:

Dokumentum