Technológiatranszfer és innovációmenedzsment a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem tíz karával, húszezres hallgatói létszámával, kétezer kutatójával, huszonkét Doktori Iskolájával Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme. Meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, az oktatásban, a művészetekben, a tudományban és a gyógyításban egyaránt.

Az Egyetem kancelláriáján működő Innovációmenedzsment és Gazdaságkapcsolati Igazgatóság 2024. évi megalakulásával egy szervezeti egységbe kerültek a PTE innovációs, kutatáshasznosítási és technológia-transzfer folyamatai, a vállalati és intézményi partnerkapcsolati tevékenysége, s mindezek eredményes megvalósítását támogató, fejlesztő aktivitásai.

Az Igazgatóság 8 fővel működő Fejlesztési Főosztálya (FFO) feladatai közé tartozik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs hasznosítási és gazdaságkapcsolati tevékenységéhez társuló támogató és kontroll folyamatok kialakítása, a PTE intézményi társaságainak monitoringja, a belső egyetemi pályázatok koordinációja, az egyetemi stratégiai célok elérésének támogatása. Mindemellett a Főosztály szervezi és koordinálja a PTE Zöld Egyetem Program tevékenységét.  

Az Igazgatóság 3 fős Gazdaságkapcsolati Főosztálya (GFO) vizsgálja az Egyetem környezetének társadalmi és gazdasági igényeit, az Egyetemen meglévő kompetenciák és stratégiai célok alapján új együttműködéseket alakít ki, fejleszti és nyilvántartja a meglévő kapcsolatokat hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Az Igazgatóság 9 fővel működő Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Főosztálya (KTTF) 2005 óta áll a kutatók, hallgatók és üzleti partnerek rendelkezésére. A Főosztály kutatási, fejlesztési és innovációs célú kapcsolatot tart fenn a külső partner-szervezetekkel, kutatáshasznosítási tevékenységet végez, az Egyetemen azonosított hasznosítható kapacitásokat, kutatásfejlesztési projekteket és szellemi alkotásokat a partnerek felé kiközvetíti. Koordinálja a K+F+I szerződések előkészítését, a vállalati igényeken alapuló megállapodások megkötését, vezeti a szellemi alkotások nyilvántartását és támogatja piaci hasznosításukat. Mindemellett kiemelt feladata egy egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma létrehozása, s e cél érdekében képzéseket biztosít a hallgatók, a kutatók és az oktatók számára.