Légkörfizika

Kutatási területek​:

A felhőkben lejátszódó folyamatok rövidtávon meghatározzák az időjárást, hosszabb távon pedig hatással vannak éghajlatunk alakulására. Kutatásaink a felhőkben lejátszódó folyamatok és ezek környezeti hatásainak pontosabb megismerését szolgálják. Kutatásunk eszköze a numerikus modellezés. ​

  • Légköri aeroszol-részecskék szerepe a csapadékképződésben. Ezeknek a részecskéknek a mérete, koncentrációja és kémiai összetétele meghatározza a felhőkben kialakuló vízcseppek és jégrészecskék méret szerinti eloszlását, ezen keresztül a csapadékképződés hatékonyságát és a felhők optikai jellemzőit. Kutatásaink fő területe az aeroszol részecskék regenerációjának számítógépes modellezése. Ugyanis keveset tudunk arról, hogy a vízcseppek légkörben történő elpárolgása után újra keletkező szilárd halmazállapotú aeroszol részecskék hogyan befolyásolják a csapadékképződést.​

  •  Új, numerikus modell a zivatarfelhőkben kialakuló jégszemek kialakulásának és növekedésének leírására. A napjainkban alkalmazott, időjárás előrejelzésre használt modellek csak nagyon pontatlanul tudják előre jelezni a jégeső kialakulását. Olyan, új elvi alapokon nyugvó modell kidolgozásán dolgozunk, amely lehetőséget ad a jégszemek különböző növekedési fázisainak pontosabb leírására.​

  • A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék lokálisan és a felszíni, illetve felszín alatti lefolyásoknak köszönhetően nagyobb területre kiterjedően is nagy károkat tud okozni. Vizsgálni kívánjuk, hogy a felszíni lefolyások intenzitását hogyan befolyásolják a felszín jellemzői (pl. a talaj típusa és nedvesség tartalma, felszín borítottsága növényzettel). Ehhez egyrészt terepi méréseket végzünk, másrészt numerikus modelleket alkalmazunk.​

Termékek és szolgáltatások:​

  • Numerikus időjárás előrejelző rendszer fejlesztése​

​Speciális műszerek, labor:​

  • Szuperszámítógépes kapacitás​

  • Terepi mérések elvégzéséhez szükséges eszközök​

​Referenciák:​

  • A témában az elmúlt öt évben 13 angol nyelvű és 2 magyar nyelvű lektorált publikáció született. A publikációk összesített impakt faktora 20. 

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36 30 296 5309