dr. Mogyorósi Péter

ügyvezető igazgató
Dr. Mogyorósi Péter a JATE-n szerzett fizikusi M.Sc. diplomát 1984-ben, 1986-ban pedig doktori képesítést. Kutató volt számos európai egyetemen (JATE Szeged, JHKU Linz, Uppsala University) 1984 és 1992 között.
Jelentős gyakorlattal rendelkezik innováció menedzsment különböző területein, melyet +25 év, külföldi partnerekkel való együttműködés során szerzett. 1992 óta ügyvezető igazgatója az LC Innoconsult Kft-nek, és 2016 óta a Creative Accelerator Kft-nek. A Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatóinak egyike. Az elmúlt 25 évben külső szakértője volt az Európai Uniónak, a NATO-nak, a United Nations-nek (UNIDO, UN ESCAP) és a Világbanknak.
Kiterjedt nemzetközi és hazai gyakorlati tapasztalata van a kutatási eredmények üzleti hasznosításában, nagy európai projektek tervezésében és végrehajtásában, a startup-ökoszisztéma fejlesztésében.