dr. Fedor Ferenc

ügyvezető, projektigazgató
Geológusmérnök, közgazdász (Ph.D, MBA), a GEOCHEM Kft. ügyvezetője, Euro-geológus, az AFK elnöke, a PBKIK IT küldötte, a PTE és az SZTE óraadója, K+F projektmenedzser (PTE). Számos K+F projektben vett részt, mint kőzetfizikai szakértő, projektigazgató. Műszer és módszerfejlesztési gyakorlata van, melyet innovációs díjjal is elismertek. Szakértői engedélyekkel bír mind az MBFH (általános földtan, geofizika, szilárd ásványi nyersanyagok földtana, szénhidrogénföldtan, geotermikus energia földtana), mind a MMK részéről, szakmai szervezetek tagja, vezetőségi tagja, elnöke (MFT Geomatematikai Szakosztály, MTA PAB, ill. Geokémiai és Geomatematikai Albizottság, AAPG, ICCP, SPWLA, OMBKE), számos hazai és nemzetközi szakmai publikáció szerzője, társszerzője.