dr. Fábián Margit

főmunkatárs, csoportvezető
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia-Fizika szakán végeztem és az ELTE Elméleti Kémiai Doktori Iskolájában szereztem doktori fokozatot. Munkámat az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben kezdtem (ma Wigner FK) majd az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban (EK) folytattam. 2017-től vagyok az EK Radioaktív hulladékok és leszerelés Kutatócsoport – csoportvezetője és tud. főmunkatárs. Kutatási tevékenységem az anyagtudomány területéhez kapcsolódik (amorf, kristályos rendszerek előállítása, szerkezetvizsgálata). Fő kutatási témám a nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelése és hosszútávú tárolása, valamint a szilárdtest-akkumulátorokban alkalmazott szilárd elektrolitok fejlesztése, szerkezeti jellemzése. Berendezés felelőse vagyok a Budapesti Neutron Centrum égisze alatt működő PSD neutrondiffraktométernek. Több hazai (OTKA, TÉT) és európai (H2020: BrightnESS, EURAD) projektet vezettem, vezetek valamint ipari megbízási szerződéseket teljesítünk a koordinációmmal.