Roncsolásmentes elektromos anyagvizsgálati eljárások és eszközök fejlesztése

Kulcsszavak: műszerfejlesztés; impedancia, mérési módszer fejlesztése; méréstechnikai műszaki problémák megoldása, anyag összetétel vizsgálat, inhomogén anyagok mérése

A kutatási téma speciális elektromos, roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások teljes spektrumát foglalja magában, különös tekintettel koncentrálva a műszer-, módszer-, valamint a méréskiértékelő algoritmusok fejlesztésére. A kutatás első sorban a tomográfiai módszerekre korlátozódik. Az „egyszerűbb” alkalmazások (impedancia-idősor, impedancia spektroszkópia stb.) módszerek már előrehaladottabb állapotban vannak (alkalmazott kutatás). A módszerek alkalmazási területei: geofizikai mérések (szennyezett talajok, hulladéklerakók feltárása, hidrogeológia), laborvizsgálatok (pl. vegyi reaktorok monitoringja), valamint biológiai és orvosi alkalmazások.

Fejlesztési szint: 

TRL 6 szintű prototípus, adatfeldolgozó algoritmus, kísérletes validáció

Kapcsolódó szabadalom: 

  • Magyar szabadalmi bejelentés 2015.12.14. napján került benyújtásra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), a bejelentés száma: P1500616
  • 2016.12.14-án nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT) került benyújtásra, PCT/HU2016/050062 ügyszámon

Kapcsolódó technológiák: 

Kutatócsoport
MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619