Médiumok és adatok – digitalizáció és kollaboráció

Kulcsszavak: digitizáció, élhetőbb urbánus környezet, mozgó tömegek, mozgó egyének, big data

A városi hálózatokon keletkező adatok és a várostervezés közötti összefüggések kialakítása a világ valamennyi nagyvároságban aktuális probléma. A tervezett szolgáltatások főként alapkutatások lebonyolítását, adatok értelmezését, különböző lehetséges forgatókönyvek létrehozására terjednek ki.

1. A mozgó tömegek elemzése. „Big data” elemzés, a mozgás kvantitatív dimenziója. A városi témák kapcsán vizsgálható, milyen térbeli mintázatok rajzolódnak ki a mozgást rögzítő adatok alapján, ezek milyen viszonyban vannak a város szerkezetével, milyen a városi élet ritmusa. Az itt létrejövő tudásbázisra különböző várostervezési folyamatok indulhatnak el, de a kreatív ipar különböző szereplői számára is fontos kiindulópontot kínálhatnak ezek az adatok.

2. A mozgó egyének. A „big data” különféle egyéni stratégiák és taktikák alapján aggregálódik, a tér használatának különféle módjait és szerepeit is rögzíti. Ez a perspektíva mintegy „nyomok” keresését jelenti: például a wifi hálózathoz való hozzáférés alapján következtethetünk-e különféle felhasználói típusokra (pl. turisták, helyben lakók)? Melyek a mozgást kontrolláló intézmények által létrehozott stratégiák, mi számít normálisnak, szabályosnak, és megtalálhatóak-e az eltérések, szabályszegő taktikák? A kvantitatív adatokat interjúk, résztvevő megfigyelés árnyalhatják. Az itt létrejövő tudásbázist főként a turizmus- és örökségipar különböző szereplői, cégek, vállalkozások használhatják saját céljaik eléréséhez.

3. A mozgás lehetőségét jelentős részben technológiák teszik lehetővé. Milyen az egyén és technika viszonya a városi közlekedés során? Az új eszközök hogyan változtatják meg a korábbi térbeli gyakorlatokat? Hogyan befolyásolja – az akár társadalmi, akár természeti (pl. időjárás) – környezet a használatot, milyen affordanciák játszanak szerepet ebben? Érdekes lehet az infrastruktúra üzemeltetésének vizsgálata: a technológia működtetőinek milyen képük van a felhasználók közösségéről, milyen a köz- és privát javak szerepe ebben (pl. wifi vagy parkolás); hogyan kapcsolódnak egymáshoz a technológiák? Interjúk, dokumentumok elemzése segíthetik e kérdések kutatását. Az itt létrejövő tudásbázis egyszerre használható a várostervezésben és a kreatív ipar piaci szereplőinél.

Kutatócsoport
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619