Internetes gyógyszer kereskedelem és hamis gyógyszerek vizsgálata

Kulcsszavak: hamis gyógyszer, illegális, online gyógyszerforgalmazás, gyógyszerellátási lánc, gyógyszerbiztonság

Elérhető szolgáltatások:

1.Kockázatelemzési metodika kidolgozása és alkalmazása az illegális internetes gyógyszerforgalmazás beteg- és gyógyszerbiztonságra kifejtett hatásainak feltérképezésére.

2.Gyógyszerek külső adatain alapuló informatikai megoldások fejlesztése digitális képanalízis és gyógyszerkészítmény adatbázis létrehozása által.

3.A biztonságos és az illegális internetes gyógyszerforgalmazók megkülönböztetését segítő online adatbázis prototípus létrehozása.

4.Online gyógyszertárak szakmai értékelését és lakosság tájékoztatását végző felület kialakítása.

5.Gyógyszerhamisítások szűrése és megelőzése.

6.Internetes gyógyszerforgalmazás helyzete és veszélyei, online gyógyszertárak szakmai értékelése.

7.Online gyógyszerforgalmazási tanácsadás.

Kutatócsoport
PTE GYTK Gyógyszerészi Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619