Egészségügyi adattárház kialakítása

Kulcsszavak: adattárház, Big Data, K+F, adatelemzés, real-world data, medikai rendszer, humán klinikai vizsgálatok, orvostudományi kutatások hatékonyságának növelése

Elérhető szolgáltatások: klinikai adattárház létrehozása, újszerű „Big Data” elemzési metodikák alkalmazása:

  • adattárház a medikai rendszer strukturált és  strukturálatlan adattartalmának feldolgozására, kiemelten a malnutríciós, mentális (pszichiátriai és/vagy neurológia), illetve további „speciális” betegcsoport paraméterek valamint kezelési kimenetek közötti összefüggések feltárására;
  • adatelemzési módszerek fejlesztése az összefüggések feltárására, klinikai kérdésfeltevések megválaszolására a való-élet („real-world data”) körülményei között (pl. gyógyszerek eredményességének vizsgálata, adherencia, multi-morbiditás, gyógyszer-interakciók, mellékhatások stb. figyelembe vétele mellett);
  • intelligens adatelemzési módszer fejlesztése a betegbeválogatás hatékonyságának növelésére (pl. több-kritériumú előszűrési rendszer kidolgozása olyan klinikai kutatásokhoz, ahol a betegbeválogatás hatékonysága alacsony, tanuló algoritmus fejlesztése a bevonható betegek körének hatékonyabb meghatározására).
Kutatócsoport
PTE GYTK Egészségügyi Technológiaértékelő Központ

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619