Anyagtudományi vizsgálatok

Nagy teljesítményű és nagy fényerejű sokoldalú téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp, mely a legkülönfélébb alkalmazásokban nyújt megoldást. A pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) detektált sugártól függően szekunder elektronokkal minta-felszíni információkhoz (topográfiája SE kép) illetve elemösszetételre (rendszámra) érzékeny visszaszórt elektronokkal BSE képhez, vagy kémiai összetételhez juthatunk. A képződött karakterisztikus röntgensugárzást Energia Diszperzív Spektrométerrel (EDS) mérve kémiai összetétel határozható meg, mely az anyagtudományi, ásványtani, földtudományi felhasználásnál alapvetően fontos. Nanostruktúrák felületi vizsgálata, felbontás 1,5 nm-ig. Felbontás: nagy vákuum mód: 1,5 nm (30kV), 4,0 nm (1kV); alacsony vákuum mód: 1,8 nm (15 kV). Az anyagok kémiai elemzése SDD EDS detektorral. Az elektronmikroszkóp nagy vákuumkamrája akár 200 mm átmérőjű, 75 mm magas, 500 g tömegű mintát is képes befogadni. Számos különböző, akár speciális műszaki tulajdonságokkal rendelkező mintatartó elérhető a különböző típusú minták számára.

További ásványtani vizsgálatot pedig röntgen diffraktométerrel és ásványtani/kőzettani mikroszkóppal végzünk. A granulometriai vizsgálatokhoz lézer diffrakciós szemcseméret vizsgáló berendezést használunk. A mérést nedves diszpergálással végezzük.

Rendelkezésre álló infrastruktúra

JEOL JSM-IT500HR/LA téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp (FEG-SEM)
Rigaku MiniFlex 600 röntgen diffraktométer
Nikon Eclipse polarizációs mikroszkóp áteső és ráeső fénnyel, kamerával és speciális vékonycsiszolat elemző szoftverrel (Petroledge)
Malvern Mastersizer 3000 lézeres szemcseméret meghatározó műszer
Kutatócsoport
PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Földtani és Meteorológiai Tanszék
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36 30 296 5309