Analitikai és környezetanalitikai kutatások

Kutatási területek​

 • Folyadékkromatográfia, gázkromatográfia, kapilláris és mikrochip elektroforézis, tömegspektrometria, mintaelőkészítés​

 • Környezetszennyező anyagok és mikroorganizmusok kölcsönhatásának tanulmányozása; bioszorpció és biodegradáció, bioanalízis ​

 • Statisztikai elemzések készítése

Termékek és szolgáltatások:​

 • Modern folyadékkromatográfiás, gázkromatográfiás, kapilláris mikrochip elektroforézis és LC-MS, GC-MS, CE-MS módszerek kidolgozása biológiai eredetű, környezeti, gyógyszerészeti és egyéb minták minőségi és mennyiségi elemzésére​

 • Vizeletszteroid-profilok meghatározása 24 órán át gyűjtött vizelet mintákból járó és fekvő betegek részére orvosi diagnosztikai célból ​

 • Környezetbarát bioszorbens anyagok, biokompozitok fejlesztése környezettechnológiai célokra; bioszorpción és biodegradáción alapuló technológiai eljárás fejlesztése; szennyvizek és felszíni vizek szervesanyag tartalmának minősítése; szakértő és kísérletes tanulmány készítése​

 • Statisztikai elemzések készítése; kurzusok és igény szerinti tanfolyamok a statisztika, a statisztikai szoftverek területén​

  ​

Speciális műszerek, labor:​

 • Agilent 1100 folyadékkromatográf: automata mintaadagoló, termosztát, diódasoros és törésmutató detektor​

 • Agilent LC/MSD Trap XCT Plus tömegspektrométer​

 • Shimadzu Prominence folyadékkromatográf: gázmentesítő, automata injektor, bináris szivattyú, diódasoros detektor​

 • Agilent 6890N gázkromatográf, 5975 tömegspektrométer detektor, 7683 automata injektor és mintaadagoló​

 • Biofocus 3000 kapilláris elektroforézis rendszer​

 • Agilent 3D kapilláris elektroforézis rendszer ​

 • Agilent 2100 Bioanalyser ​

 • Perkin-Elmer 2380 atomabszorpciós készülék ​

 • Kapillarelectrophorese ZKI 02-A (ITP készülék) ​

 • Unicam CE – Picometrics LIF kapilláris elektroforézis rendszer​

 • Környezetanalitikai fotokémiai reaktor ​

Referenciák:​

 • Vizeletszteroid-profil meghatározás: PTE ÁOK klinikái, SOTE, szombathelyi, kaposvári, veszprémi, debreceni kórház​

 • Statisztika, adatkiértékelés: PTE ÁOK klinikái ​

 • Gyógyszer hatóanyag és metabolit vizsgálat: PannonPharma Kft., PTE ÁOK laboratóriumi Medicina Intézet​

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36 30 296 5309