Vízminőség védelem

Kutatási területek​:

 • Felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, vízminőség szabályozás, revitalizáció​

A felszíni és felszín alatti vizek az antropogén hatások révén elszennyeződnek​ és ezáltal használati lehetőségeik beszűkülnek, korlátozódnak. Az emberi és ökológiai érdekek megkívánják a jó állapotban lévő víztestek állapotának​ megtartását, illetve a vizek minőségének helyreállítását. Ezek a beavatkozások​ komplex szemléletet igényelnek. Egy vízminőség-védelmi beavatkozási​ program kidolgozásához széleskörű áramlástani, hidrológiai, hidrogeológiai, ​mikrobiológiai, vízkémiai és műszaki ismeretekre van szükség. Ezért az ilyen jellegű beavatkozásokat kutató teamek végzik minden esetben az adott​ víztestre specifikáltan. ​

 • Szennyvíztisztító telepek modellezése, optimalizálása ​

A szennyvíztisztító telepek működtetése állandó szakmai felügyeletet és szinte folyamatos felülvizsgálatot kíván. A cél, hogy a lehető legolcsóbb üzemeltetési​ költség mellett az ökológiai célok és jogszabályi kötelezettségek betartásra​ kerüljenek. A szennyvíztisztító telepek komplex működési mechanizmusának egyszerűbb átláthatóságát teszik lehetővé a korszerű szennyvízkezelési modellek alkalmazása. Ezek segítségével optimalizálható a működés, illetve vizsgálható a telep működése különböző üzemállapotokban (pl. távlati terhelésnövekedés), optimalizálható az üzemköltség, illetve javítható a tisztítási hatékonyság.   ​

 • Szenny- és hulladékvizek kezelése​

 • Ivó- és ipari vízkezelés​

 • Víz és szennyvízkezelési technológiák tesztelése, adaptációja, fejlesztés

Termékek és szolgáltatások:​

 • Számítógépes modellezés, technológiafejlesztés, adaptáció, tesztelés, optimalizálás​

​Speciális műszerek, labor:​

 • BIOWIN szennyvízkezelési modellező program ​

 • Áramlástani és technológiai laboratórium​

 • Kémiai és környezetvédelmi méréstechnikai laboratórium felszerelése, eszközei és műszerei, pl. AAS, ICP-OES, terepi mérésekre alkalmas vízminőség vizsgáló mérőrendszer​

 ​Referenciák:​

 • Szigetvári szennyvíztisztító telep modellezése​

 • Pannon Power Zrt. Központi telephelyének vízforgalom optimalizálása​

 • Pécs város forrásainak vízminőség védelme​

 • A pécsi Balokány-tó vízminőség szabályozása ​

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36-30-2965309