Innovatív villamos technológiák

Kutatási területek​:

 • Vezetett és sugárzott zavarok vizsgálata​

     - Kis- és középfeszültségű hálózatok, valamint a közvilágítás zavarainak vizsgálata​

     - Kis- és középfeszültségű, közcélú távvezetékek, nagy/középfeszültségű és közép- és kisfeszültségű transzformátorállomások és közvilágítási​ berendezések elektromágneses összeférhetőségi problémáinak vizsgálata​

     - Referencia-adatsorok készítése és konkrét zavarok forrásainak beazonosítása​

 • Biológiai adatgyűjtő rendszerek fejlesztése és vizsgálata​

 • Geofizikai mérőrendszerek fejlesztése​

 • Automatizálás-technika, irányítástechnika​

 • EMC​

 • Környezetbarát energetika​

 • Vezetékes és vezeték nélküli adatátvitel, kommunikáció​

 • Méréstechnika​

 • Hangtechnika

 

Termékek és szolgáltatások:​

 • Nagy pontosságú mérések, vizsgálatok a fent említett területeken​

 • Hibakeresés, hibaazonosítás, jelentések, megvalósíthatósági tanulmányok​

 • Referenciaadtaok gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása az EMC és a megújuló forrásokon alapuló energetika területén​

 • Az automatizálás és adatátvitel fejlesztése​

 • Mérőműszerek, mérési eljárások fejlesztése​

 • Kommunikációs eljárások és rendszerek kidolgozása és vizsgálata, vezeték nélküli rendszerek elemzése, sugárzási sajátosságainak és EMC vonatkozásainak mérése, kiértékelése​

 • Adatátviteli eszközök fejlesztése a gyógyászat területén​

 • Hangátvitelei rendszerek elemzése, tervezése és mérése​

Speciális műszerek, labor:​

 • Hálózati analizátor​

 • Spektrum-analizátor​

 • EMC mérővevő​

 • Nagyfrekvenciás antenna​

 • Közel-téri mérőfejek​

 • Térerősség mérők​

 • Nagyteljesítményű oszcilloszkópok​

 • Érintésvédelmi mérőműszerek​

 • Különleges, saját fejlesztésű mérőműszerek​​

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36-30-2965309