Gazdaságpolitikai elemzések

Kutatási területek:

§GMR-Magyarország modell: A II. Nemzeti Fejlesztési Terv beavatkozásainak makro és regionális hatásait elemző, a döntéshozatalt alátámasztó modell
§A GMR-Eurozone modell: az EU 6-os keretprogramjának regionális és makro szintű hatáselemzésére – Az IAREG FP7-es projekt keretein belül felépített modellrendszer
§Az egyetemek és a hely gazdaság kapcsolata Magyarországon
§A Pécsi Tudományegyetem helyi gazdasági kapcsolatai
§A Global Entrepreneurship Monitor nemzetközi kutatás hazai bázisaként elsősorban az újonnan létrejövő vállalkozások kutatása
§Országos és regionális szintű vállalkozói index képzése
§Egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé
§A Közgazdaságtudományi Kar keretén belül a kisvállalatok növekedésére, versenyképességére ható tényezők feltárása
 

Termékek és szolgáltatások:

§Regionális és makrogazdasági modellszámítások fejlesztéspolitikai döntéshozatal támogatása
§Tanulmányok, elemzések, gazdaságpolitikai ajánlások
§Vállalatok egyedi versenyképességére ható tényezők elemzése, versenyképesség és innováció kapcsolata, versenyképesség számítása
 

Referenciák:

§Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
§Nemzeti Fejlesztési Hivatal
§Európai Bizottság Regionális Főigazgatóság
§IKU innovációs Kutatóintézet
 
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36-30-2965309