Fenntartható fejlődés

​A Fenntartható Fejlődés Kutatócsoport célja, hogy teret és tudományos keretet biztosítson a Pécsi Tudományegyetem környezetpolitikai kutatással foglalkozó hallgatói számára, valamint biztosítsa a kutatási és tanulási módszerek interdiszciplináris jellegét, a különböző tudományterületek átjárhatóságát, a meglévő tudás fejlesztését és a területen történő tudásátadást.

Fő kutatási területeink:
1. Környezetpolitika (magyar és nemzetközi)
2. Terület- és városfejlesztés
3. Környezetvédelmi jog
4. Környezetvédelmi ipar
5. Öko-marketing

A fenntartható fejlődés megvalósításának egyik legfontosabb eszköze a hatékony környezetvédelmi politikák kialakítása, amelyek az eddigieknél előremutatóbb és átláthatóbb struktúrákat biztosítanak, és megkönnyítik a jövőbeli gazdasági és politikai folyamatok ökológiai és társadalmi hatásainak feltérképezését. A környezetpolitikai kutatás képes a különböző természet- és társadalomtudományi diszciplínák eredményeinek felhasználására és szintetizálására, a komplex gazdasági és társadalmi struktúrák elemzéseinek összehasonlítására, az összefüggések feltárására és az összefüggések összekapcsolására.

Fő szolgáltatásaink:
1. ismeretterjesztés, információterjesztés
2. publikálás, tanulmányok írása
3. stratégiák, tervek és programok kidolgozása és elemzése
4. konferenciák, képzések és előadások szervezése
5. civil társadalmi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
6. pályázatok előkészítése

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36 30 296 5309