Comfort map

Kulcsszavak: komfortparaméterek, iroda, desk-share, hőérzet, világitás, akusztika, levegőminőség, algoritmus

A komforttérkép egy olyan smart alkalmazás, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a desk-sharing rendszert használó irodák dolgozói a napi feladataikhoz optimális munkaállomást kiválaszthassák. Az alkalmazás használata hozzájárul továbbá egy adott irodatér komfortparamétereivel összefüggő negatív komfort- és egészséghatások csökkentéséhez. 

A komforttérkép az irodatér egyes munkaállomásaira jellemző hőérzettel, levegőminőséggel, világítási és akusztikai komforttal összefüggő különbségeket jeleníti meg. Egy adott irodai tér komforttérképének kidolgozásához szükséges adatokat műszeres mérések biztosítják. A mérések elvégzését követően matematikai algoritmusok alkalmazásával történik a különböző munkaállomásokra, és az irodatér egészére jellemző komfortparaméterek azonosítása. A komfortparaméterek a komforttérkép alkalmazás adatbázisába kerülnek feltöltésre. A komforttérkép alkalmazás megjeleníti az egyes munkaállomásokhoz tartozó komfortparamétereket. Ezek ismeretében a dolgozók eldönthetik, melyik az a munkaállomás amely az egyéni komfort-igényeikhez és az adott munkafeladatukhoz optimális komfortérzetet biztosíthat. A munkahelyi komfortérzet növelésével mind a dolgozói elégedettség, mind a produktivitás javulhat.

A Comfort Map egy olyan eszköz, mely egy időben több komfort paraméter megjelenítésére és a komfortparamétereken belüli szűrésre ad lehetőséget. A Comfort Map integrálható foglalási rendszerekbe, mely felhasználásával a munkavállalók a számukra legkedvezőbb munkahelyet választhatják ki. Használatával növelhető a komfortteret használók körében az általános elégedettség.
A módszer lényege, hogy a vizsgált térben kisszámú mérést végzünk a szélsőségesen eltérő komfortparaméterekkel rendelkező pontokon. Az interpolációs eljárás segítségével közelíthetők a hőkomfort paraméterek a vizsgált tér azon pontjain, ahol nem lettek mérések végezve. Az interpoláció alkalmazásához a Comfort Map-et egy rektilineáris kétdimenziós rácsban szükséges felvenni. A rácsban az egyes cellák a vizsgált tér pontjait jelképezik, és a mérésekből származó komfortparaméterek a megfelelő cellákban kerülnek rögzítésre.
Az algoritmussal kapott komfortparaméter eredmények ábrázolása történhet a paraméterek mezők formájában, illetve a paraméterek skálán való ábrázolásával, valamint ezek kombinációjával. Amennyiben a Comfort Map-en több komfortparamétert kívánunk megjeleníteni, úgy az átláthatóság szempontjából célszerű a mezők és skálák kombinációjával történő ábrázolás. Ekkor a mező egyes részein színt rendelünk az adott komfortparaméter értékéhez, így szemléltethető a tér különböző pontjainak eltérése. Az így kialakult Comfort Map-en az egyes pontokhoz skálákat rendelhetünk, melyek reprezentatívan mutatják az egyéb komfortparaméterek alakulását.
Az elkészített Comfort Map-et tekintve információt kapunk a munkaállomáson kialakuló hőérzetről (PMV), a természetes megvilágítás szintjéről, a zajjal kapcsolatos komfortszintről. Ezek ismeretében egy szűrő segítségével is megtörténhet a munkaállomások kiosztása, foglalása.

Innováció Fejlesztési szint
TRL 4
Innováció Iparjogvédelmi státusz
Know how.
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619