Általános és környezeti mikrobiológiai vizsgálatok

Kutatási területek​

  • Alapkutatás: környezetszennyező fémek, oxidatív stresszorok, antibiotikumok, mikotoxinok, növényi extraktumok és esszenciális olajok hatásmechanizmusának, ill. detoxifikálásának vizsgálatát foglalja magába.​

  • Alkalmazott kutatás:​

     - Fémek, környezetszennyező anyagok komposztálása​

     - Biogáztermelés mikrobiológiai feltételei​

     - Mikotoxinok izolálása, azonosítása, mennyiségi meghatározása és ​

       detoxifikálása​

     - Az antibiotikumok, növényi extraktumok és olajok orvosi alkalmazása​

     - Mikroorganizmusok elsődleges és másodlagos anyagcseretermékeinek ​

       izolálása, termeltetése és alkalmazásuk​

     - Betegség ellenálló és magas beltartalmi értékű növényfajták nemesítése, ​

       vetőmagtermelési technológiák kidolgozása​

     - Technológiafejlesztés a növényvédelemben​

     - Vetőmagipar kiépítése​

     - Adott mikrobiális terméket termelő mikroorganizmus izolálása, azonosítása, ​

       jellemzése​

     - Mikrobiális folyamatok monitorozása​

     - Ipari technológiák fejlesztése

Termékek és szolgáltatások:​

  • Gombák, baktériumok célnak megfelelő fajainak izolálása, jellemzése, anyagcseretermékeik azonosítása, nemesítésük magasabb hozamra​

  • Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai, genetikai, biokémiai és biofizikai kutatások​

  • Reaktív oxigén gyökök, antioxidánsok, antioxidáns enzimek kvantitatív meghatározása​

Speciális műszerek, labor:​

  • Génexpressziós profil meghatározása qPCR-rel​

  • HPCL, GC/MS, fermentorok 2012-től rendelkezésre állnak​

Referenciák:​

  • TEVA-BIOGAL – citosztatikum termelő gomba izolálása, azonosítása, a termelés optimalizálása​

  • PANNONPHARMA Kft. – primicin termelő baktériumfaj izolálása, azonosítása. A primicin hatásmechanizmus vizsgálata és a fermentáció optimalizálása​

  • PANNONPOWER Zrt., BIOKOM Kft., Pécsi Vízmű Zrt. – komposztálási technológia fejlesztése, fahamu hasznosítás a komposztálás folyamatában ​

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

kutatás-fejlesztési és innovációs menedzser
+36 30 296 5309