A Pécsi Tudományegyetem hozzájárulása az ELI-ALPS megvalósításához

A hazai lézeres műhelyek közül a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének kutatói is hozzájárulnak az ELI megvalósításához. A PTE TTK Fizikai Intézetben bő másfél évtizede az elektromágneses sugárzások egy speciális fajtájával, a terahertzes sugárzásokkal foglalkoznak kutatóink. Ez a tudományterület a látható fénynél mintegy százszor hosszabb hullámhosszú sugárzás létrehozásával és annak alkalmazásaival foglalkozik, és az optikai tartományon végzett kutatásokhoz képest igen fiatalnak nevezhető. A korábban távoli infravörösnek nevezett tartomány meghódítása az elmúlt két évtizedben nyert igazán lendületet. A pécsi kutatások kezdettől az úgynevezett egyciklusú impulzusok energiájának növelését tűzték ki célul. A 2000-es évek elejétől meg­határozó a szerepünk ebben egy új eljárás kifejlesztésével, amelyet döntött impulzusfrontú gerjesztésnek nevezünk. Az elmúlt több mint tíz évben sikerült nyolc nagyságrenddel megnövelni az elért energiát, és ezzel az egyik legsikeresebb, széles körben alkalmazott módszerré vált az eljárásunk. Ennek a sikeres kutatásnak a következménye, hogy az ELI másodlagos forrásai között extrém nagy energiájú terahertzes forrás is szerepelhet, illetve a világon is egyedinek számító terahertzes mérési lehetőségeket is fel fognak tudni kínálni az ELI-t igénybe vevő kutatóknak. Egy kutatás-fejlesztési megállapodás keretében a PTE Fizikai Intézete fejlesztette ki azt a műszeregyüttest, amely az ELI részét képezi. A  mintegy 400 millió forint értékű terahertzes műszer alapvetően az anyagvizsgálatokra alkalmas, egy különleges lézerből és különböző optikákból áll.