Zöldkémiai technologiák

Kulcsszavak: szintézis kémia, analítika, spektrometria, szerves molekulák

Egyetemünk Zöldkémiai Kutatócsoportja számos területen képes kutatási szolgáltatásokat nyújtani kollaborációs partnereink számára. A szolgáltatások hátterét a gyakorlati fontosságú vegyületek szintéziséhez szükséges technikák (inert Schlenk technika, nagynyomású autoklávok), analitikai vizsgálati módszerek és műszerek (Brucker 500 MHz NMR, FT-IR-Raman infravörös spektrofotométer), különböző tömegspektrometriás technikák, valamint fluorimetriás módszerek biztosítják. Ezekre támaszkodva az alábbi K+F+I szolgáltatások ellátását tudjuk vállani:

  1. N-bázis-alapú ionfolyadékok szintézise
  2. Karbonsav-származékok szintézise
  3. Elemanalízis szilárd és folyadék mintákban
  4. Víztartalom meghatározása oldószerekben
  5. Fluoreszcencia vagy Rayleigh-szórás mérésén alapuló vizsgálatok. Polarizáció, élettartam, anizotrópia és oldószer-relaxációs mérések.
  6. Raman-szórás mérésén alapuló vizsgálatok.
  7. Mikrokalorimetriás mérések.
  8. Szerves kis molekulák szintézise
  9. NMR vizsgálatok
Kutatócsoport
Szentágothai János Kutatóközpont - Zöldkémiai Kutatócsoport
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619