Sejt- és szövettenyészet

Kulcsszavak: sejttenyészet, szövettenyészet, sejtvonal

Elérhető szolgáltatások:

 1. Sejt tenyészetek fenntartása, differenciáltatása, fagyasztása, folyékony nitrogénben tárolása, kiolvasztás után az életképesség mikroszkópos monitorozása, sejtfelszíni markerek és jelátviteli molekulák immunhisztokémiai és fluoreszcens festése
 2. Karakterizált (mutációk ismeretében) daganatos, illetve genetikailag módosított sejtvonalakkal kísérletek tervezése és kivitelezése. A sejtvonalak bioreaktorban történő fenntartása
 3. Emlős szövetekből sejtek izolálása, fagyasztásos tárolása, kísérletekben történő felasználása
 4. Sejt és szövettenyészetek felülúszóiból extracelluláris vezikulák izolálása

Rendelkezésre álló infrastruktúra:

 • Standard Tissue Culture BioLevel 2 Hood, Safemate ECO1,2, Euroclone
 • Standard Tissue Culture inkubátor, SafeGrow 188, Euroclone
 • Centrifuga, Eppendorf 5804
 • Micromax RF230 Mikrocentrifuga, Eppendorf
 • GentleMACS-Dissociator, Miltenyi
 • 3D Perfusion Bioreactor System, 3D Biotek
 • NanoSight 300, Malvern Panalytical
Kutatócsoport
PTE SZKK Kisállatképalkotás Core Facility
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Kincs Gergely

PTE Inno-Capital Kft. ügyvezető / innováció menedzser
+3630/ 288-7039