PTE HSUP Hallgatói Ösztöndíj 2024 - Pályázati felhívás

HSUP

A Pécsi Tudományegyetem a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által alapított Hungarian Startup University Program keretei között a Hungarian Startup University Program Hallgatói Ösztöndíj elnyerésére.

 1. Az ösztöndíj célja,
 1. hogy elismerje és támogassa azon hallgatók, doktoranduszok törekvéseit, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett üzleti vállalkozást is alapítanának a közeljövőben az egyetemi vállalkozásfejlesztési kurzusokon kifejlesztett ötleteik megvalósítására,
 2. hogy támogatást nyújtson a kifejleszteni kívánt prototípusok/szolgáltatások fizikai megvalósításához és az üzleti, piaci környezet felméréséhez.
 1. Pályázati feltételek

2.1. Pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem alapképzési/mesterképzési szakán vagy doktori képzésében tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató (finanszírozási formától és állampolgárságtól függetlenül), aki

 1. teljesítette a Hungarian Startup University Program I. c. kurzust a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterében és
 2. a kurzus keretében benyújtotta startup ötletét egy egyoldalas összefoglaló dokumentum (ún. onepager) formájában az NKFIH Hungarian Startup University Program online kurzusának minimum elégséges teljesítése (61%) mellett 2023. 12. 07-ig és
 3. felvette a Hungarian Startup University Program II. c. kurzust a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében.
  1.  A fenti feltételeknek megfelelő, nyertes pályázók a tavaszi félévben csapatokban (max. 3 fő) dolgoznak tovább egy-egy ötleten és ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj az alábbi két módon nyerhető el:
 1. A hallgató teljesíti a 2.1.-es pontban részletezett feltételeket és a PTE Szakmai Bíráló Bizottsága a Hungarian Startup University Program I. c. kurzus teljesítésének keretében benyújtott onepager-ét alkalmasnak találja a 3.1.-es pontban kifejtett értékelés alapján arra, hogy a II. félévben csapatvezetőként dolgozza ki a projektötletét.
 2. A hallgató teljesíti a 2.1.-es pontban részletezett feltételeket és a HSUP online országos felületén lebonyolításra kerülő ún. matchmaking keretében 2024. 02. 26-ig felvételt nyert valamely, a Programban résztvevő intézmény által kijelölt csapatvezető csapatába.

A jelen kiíráshoz mellékelt pályázati adatlapot elektronikus úton (szkennelt, aláírt formátumban) szükséges benyújtani Balogh Virgínia, egyetemi tanársegéd e-mail címére: balogh.virginia@ktk.pte.hu

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. 03. 08. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. 03. 14. A pályázók a pályázat eredményéről a tanulmányi rendszerben rögzített e-mailcímükre kapnak értesítést a bírálatot követő 3 munkanapon belül.