PTE Dr. Jakab Ferenc Proof of Concept pályázat

POC

A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, valamint a tudományos tevékenység mellett a régió és az ország meghatározó kutatás-fejlesztési és innovációs központja is legyen. Ebből kifolyólag a PTE kiemelt fontosságot tulajdonít az egyetemen létrejövő szellemi termékek gazdasági hasznosításának. E célból hozta létre 2019-ben és működteti azóta is a szellemi termékek piacra juttatását, hasznosítását megkönnyítő PTE Dr. Jakab Ferenc Proof of Concept (PoC) Alapot. Az alap elsődleges célja a termékvalidáció és a termékfejlesztés támogatása.

Az alap forrását a 2024/2025. évre a PTE és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (UQA) között létrejött támogatási szerződés biztosítja, melynek nagysága bruttó 120 millió Ft.

I. A program keretében támogatható tevékenységek különösen:

  • Ötletvalidációhoz kapcsolódó költségek, piackutatás
  • Proof of Concept (igazoló) kísérletek végzése; ehhez kapcsolódó anyag- és fogyóeszköz beszerzés (bérköltség csak indokolt esetben)
  • Prototípus-fejlesztés
  • Külső szakértők megbízása üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre, piacfókuszálásra
  • Külső szolgáltatások igénybevétele (pl.: szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások stb.)

II. A Támogatás maximális összege a benyújtott projekt jellegétől függően:

1. PoC Idea - 3 millió Ft 

Támogatás célja: kutatási ötlet igazolása

2. PoC Projekttámogatás - 10 millió Ft

Támogatás célja: már meglévő szellemi alkotás, technológia validációja, prototípus fejlesztés, TRL szint növelés

3. PoC PRO - 20 millió Ft

Támogatás célja: sikeresen lezárt korábbi PoC eredmény vagy legalább TRL4-es szintű technológia TRL 5-6 szintre emelése vagy alkalmassá tétele tőkebefektetésre

III. A pályázatok benyújtása

  1. A pályázati Projektjavaslat – jellegétől függően- csak a jelen felhívás 1. vagy 2. sz. mellékletét képező, illetve a www.innovacio.pte.hu oldalról letölthető hivatalos adatlapon nyújtható be. Az adatlaphoz csatolni kell a jelen kiírás 3 sz. mellékletében található Pályázói nyilatkozatot, illetve a 4 sz. mellékletében található A kutatóhely vezetőjének támogató nyilatkozatát, valamint a 6. sz. melléklet szerinti részletes költségvetést. PoC PRO támogatás igénylése esetén a 2. sz. melléklet szerinti adatlapon és a 6. sz. melléklet szerinti költségvetésen túl az 5. sz. melléklet szerint elkészített üzleti koncepció benyújtása is kötelező.
  2. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az orosz.daniel@pte.hu címen kérhető.
  3. A pályázati Projektjavaslatokat elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi címre: orosz.daniel@pte.hu
  4. A pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 30.

A részletes pályázati kiírás és a mellékletek a hír alatt érhetők el.