PTE Innovációs Szakértői Hálózat bemutatása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával 2019-ben jött létre egy országos program részeként a PTE Területi Innovációs Platform (TIP) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében. A TIP célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására.

E törekvés egyik elemeként definiálható a PTE Innovációs Szakértői Hálózat (Innovation Consulting Network - ICC) kialakítása. Ennek keretében olyan, a gazdaság különböző területeit képviselő, saját tevékenységükben sikeres, az innovációban és kutatás-fejlesztésben élen járó partnereket kívánunk megszólítani, akik számára fontos Pécs városa, szűkebb és tágabb régiónk, országunk fejlődése, fontos a magas színvonalú, de piaci igényekre nyitott akadémiai tudás.

A Szakértői Hálózat alkalmas:

  • a PTE-n zajló K+F+I projektek szakmai minősítésére,
  • a PTE szellemi alkotásainak piaci validálására, fejlesztési tartalmak megítélésére,
  • az egyetemi inkubációs tevékenység során tanácsadási, szakértői, mentorálási feladatok ellátására,
  • a PTE belső kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatainak értékelésére,
  • a PTE és a vállalati szektor között létrejövő közös fejlesztési projektek előzetes validálására.

A Szakértői Hálózat tagjait rendszeres workshopokra és a kutatókkal közös gondolkodásra invitáljuk, ahol bemutatjuk a PTE aktuális fejlesztéseit. 

A hálózatban való részvétel módját, a várható feladatok tartalmát, továbbá a kapcsolódó titoktartási kötelezettségeket az egyes szakértőkkel megkötendő megállapodásokban rögzítjük. Bár a tagság önmagában nem jár díjazással, a bevonásra kerülő szakértők munkáját a konkrét tevékenységek jellegének és súlyának megfelelően tiszteletdíjjal is honorálni szeretnénk.

 

Tisztelt Partnerünk!

Amennyiben csatlakozna hálózatunkhoz, azt az alábbi gombbal elérhetó adatlap kitöltésével teheti meg.