K+F szolgáltatások

Mikotoxinok vizsgálata, polifenolok farmakokinetikai interakcióinak in vitro tesztelése

Kulcsszavak: Mikotoxin, polifenol, flavonoid, étrend-kiegészítő, szérum albumin, cytochrom P-450, xantin-oxidáz, analitika, ciklodextrinek

Elérhető szolgáltatások:

1.Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata fehérjékkel és ciklodextrinekkel


Gyógyszeranalitikai módszerfejlesztések

Kulcsszavak: Gyógyszermetabolizmus, Farmakokinetika, Vízanalitika,Proteinek, Lektinek

Elérhető szolgáltatások:

1.In vivo és in vitro gyógyszerfelszívódás és metabolizmus vizsgálatok

2.Gyógyszermaradványok természetes vizekben történő meghatározása


Korszerű nano anyagok szintézise és alkalmazása

Kulcsszavak: Nanotechnológia, nanorészecskék, célzott gyógyszerellátás, kontrollált gyógyszerleadás,  gyulladásgátlás

Elérhető szolgáltatások:


Gyógynövényismereti adatok gyűjtése, hisztológiai, fitokémiai, antioxidáns és antimikrobás vizsgálatok

Kulcsszavak: Etnofarmakobotanika, hisztológia, fitokémia, antioxidáns és antimikrobás hatás

Elérhető szolgáltatások:


Méhészeti termékek analízise

Kulcsszavak: Egészségmegőrzés, természetes gyógymód, nektár, virág, méz,  antioxidáns, antibakteriális hatás, analitika, hamisítás

Elérhető szolgáltatások:

1.Különböző méz- és propoliszminták biológiai aktivitásának (pl. antioxidáns, antimikrobás hatás) tesztelése


Gyógynövények virág- és megporzásbiológiája

Kulcsszavak: gyógynövény, adatelemzés, méhészet, megporzásbiológia, növénytelepítés

Elérhető szolgáltatások:

1.Gyógynövény ültetvény létesítését megelőzően az adott faj/fajta megporzásbiológiájának tisztázása

2.Javaslattétel a növényegyedek telepítési módjára


Egészségügyi adattárház kialakítása

Kulcsszavak: adattárház, Big Data, K+F, adatelemzés, real-world data, medikai rendszer, humán klinikai vizsgálatok, orvostudományi kutatások hatékonyságának növelése

Elérhető szolgáltatások: klinikai adattárház létrehozása, újszerű „Big Data” elemzési metodikák alkalmazása:


Internetes gyógyszer kereskedelem és hamis gyógyszerek vizsgálata

Kulcsszavak: hamis gyógyszer, illegális, online gyógyszerforgalmazás, gyógyszerellátási lánc, gyógyszerbiztonság

Elérhető szolgáltatások:


Proteomika és kromatográfia

Kulcsszavak: folyadékkromatográfia, tömegspektrometria, proteomikai módszerek

Biokémia és orvosi kémia területén az alábbi szolgáltatások érhetők el:


Protein biomarkerek koponyasérülésekben

Kulcsszavak: kísérleti modellek, biomarker, terápiás szerep

A protein biomarkerek kutatásához kapcsolódóan az alábbi szolgáltatások érhetők el:


Oldalak