simpleSAMLphp login


Mediklaszter

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket. Az egészségipar magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel, mivel igen innovatív és kutatásigényes területei vannak, jelentős a még részben kihasználatlan külpiaci lehetősége és igen komoly, tovább bővíthető munkaerő-bázissal rendelkezik. A magyarországi innováción belül mindig is hangsúlyos szerepet kapott az orvosi műszeripar. Jelzik ezt a szektor vállalatainak innovációs nagydíjai is. Több, összességében milliárdos nagyságrendű kutatási projekt kezdődött a "homecare" eszközkategóriában, kkv-k és multinacionális cégek együttműködésével. Egyedülálló megoldások születtek a nagy értékű digitális képalkotó technika területén. A magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is. A magyar orvostechnikai ipar a nagyon gyors fejlődéshez szétaprózott, tőkeszegény. Nélkülözhetetlen a tevékenységek koncentrálása, segítése, a tudásközpontokkal (Orvos-, és Műszaki Egyetemek) a szoros kapcsolat, a fokozott műszaki fejlesztési-piaci együttműködés. Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségipart, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés és eszközgyártást, aminek elsőszámú szakmai képviselője a Mediklaszter.

magyar