Nagyenergiájú terahertzes impulzusok keltése

KAPCSOLAT
Czibok Balazs
☎ +36-30/9255619
czibok@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

Intenzív terahertzes (THz) sugárzás döntött impulzusfrontú módszerrel történő hatékony előállítására szolgáló eszköz és eljárás. A létező megoldás hátránya, hogy a leképezési hibák a pumpáló impulzus torzulását eredményezik, ami a THz keltés hatásfoka szempontjából igen hátrányos. A kontakt-rácsos megoldás hivatott ennek kiküszöbölésére, viszont azokban az esetekben, amikor a kívánalmaknak megfelelően kis periódusú rácsot kellene létrehozni, technikai nehézségek adódnak a megvalósításban. Feltalálói lépés a két megoldás ötvözésén alapul, így az impulzusfront-dőlés két lépcsőben valósulna meg. Ennélfogva a leképezési hibát mérsékelni lehet, mivel kisebb szögdiszperzióval érkezne a nyaláb a leképező elemhez. Ugyanakkor a kristály felületén létrehozandó rács periódushossza nagyobb lenne mint az impulzusfront elődöntése nélküli esetben. Az elődöntés mértékével optimalizálva kedvezőbb hatásfokkal történő THz keltés érhető el

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL3
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
A találmányra vonatkozóan 2015-ben került megindításra a szabadalmaztatási eljárás első lépésként egy magyar nemzeti szabadalmi bejelentés formájában P1500448 szabadalmi bejelentés számon, mely jelenleg is folyamatban van.