Közúton történő ellátás térbeli szerkezetének racionalizációja

KAPCSOLAT
Czibok Balazs
☎ +36-30/9255619
czibok@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

A know-how a GRASS térinformatikai rendszerre épülő eljárás, ponttal reprezentálható, úthálózattal összekötött objektumok közötti időtávolság meghatározására. A megoldás alkalmas annak meghatározására, hogy egyes pontokból mennyi idő alatt érhetők el kiválasztott másik pontok (valós helyszínek) úgy, hogy az úthálózat minősége, kapacitása, a rajta elérhető sebesség szabadon paraméterezhető. Az egyes pontokhoz külön-külön tetszőleges mennyiségű specifikus adat rendelhető, amelyek révén a pontok jelentősége, kiinduló, közbenső, illetve végpontként való szerepeltetése szabadon módosítható.

A program kimenetként szemléletes térképeket ad – a különböző modulok engedélyezésétől függően mintegy 20 darabot –, valamint számszerű eredményeket, a vonatkozó jelenség természetének megfelelően csoportosított táblázatok formájában. A mentőellátás modellezésekor például a megyénkénti mintegy 20 térképen kívül kimenetként kapjuk azt is, hogy egy szabadon megadható mentőkiérési, kórházelérési, kórházba kerülési időkorláton kívül szám szerint a megye hány lakosa marad (ellátatlan), abban az esetben, amennyiben csak az adott megye mentő és kórházi erőforrásait vehetjük igénybe és akkor, ha ilyen megkötés nem érvényes. Fontos sajátosság, hogy a megoldás kidolgozott formája számítógépes programok formájában létezik, teljes egészében működő és kipróbált.

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL5
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Know-how. A módszer a PTE kizárólagos tulajdona.