simpleSAMLphp login


Biochem City – Oktató alkalmazás fejlesztése mobil eszközökre

KAPCSOLAT
Orosz Dániel
☎ 06302965309
orosz.daniel@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

Az élettudománnyal foglalkozó képzések (orvos, fogorvos stb.) egyik legnehezebben elsajátítható alapozó tárgya a biokémia; a tárgy sikeres megtanulásának legnagyobb kihívást jelentő része a reakciók molekula szerkezeti képlettel való megértése és memorizálása, illetve ezen reakciók rendszerszintű kapcsolati hálózatának átlátása. Ebben segít a jelen know-how-ra épülő  "Biochemcity"  c. nyelvfüggetlen mobileszközökre optimalizált alkalmazás, amely szakít az eddigi gyakorlattal és nem tesztkérdések és fogalmak adatbázisát nyújtva vagy kérdés-felelet kártyák segítségével próbálja átadni a biokémia törzsanyagát, hanem egy ún. „edutainment” környezetbe helyezve vezeti végig a felhasználót az anyagcsere utak szövevényes hálózatán. A koncepció azon alapul, hogy az anyagcsere utak felfoghatók valós úthálózatként, plasztikusan szemléltetve a kapcsolódási pontokat, az elágazódásokat és az egymástól a tananyagban távol lévő részek valós kapcsolatát.
A  know-how-ra épülő mobil alkalmazás kidolgozása jelenleg folyamatban van. Az eddig elkészült demóverzió technikailag kifogásatlanul működik, de a teljes tartalom feltöltése még nem valósult meg.  

Kulcsszavak: biokémia, tanulás, mobil applikácó, gamification

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL4
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Know-how. A techológia a PTE kizárólagos tulajdona.