Orvostudományok

Biomedical Engineering Program

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, biomedical engineering, prototípus fejlesztés, potenciális orvostudományi termékek

A Pécsi Tudományegyetemen 2016 óta több, interdiszciplináris tematikájú projekt indult meg sikeresen elnyert pályázati támogatásokból. A fejlesztési és kutatási projektek szakmai szempontból történő összehangolása a kezdetek óta fontos szempont volt, ennek tematikáját mindvégig a mérnöki-orvostudományi határterületek biztosították, a projekteket átfogóan a "Biomedical Engineering Koncepció"-ként említhetjük. Kutatócsoportjaink számost orvostechnikai és egészségügyi szimulációs termék prototípus-fejlesztésében vettek részt az elmúlt évek során, melyek lehetőséget biztosítanak piaci orvostechnikai eszközök kifejlesztésére.

magyar

Roncsolásmentes elektromos anyagvizsgálati eljárások és eszközök fejlesztése

Kulcsszavak: műszerfejlesztés; impedancia, mérési módszer fejlesztése; méréstechnikai műszaki problémák megoldása, anyag összetétel vizsgálat, inhomogén anyagok mérése

A kutatási téma speciális elektromos, roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások teljes spektrumát foglalja magában, különös tekintettel koncentrálva a műszer-, módszer-, valamint a méréskiértékelő algoritmusok fejlesztésére.

magyar

Biochem City – Oktató alkalmazás fejlesztése mobil eszközökre

Kulcsszavak: biokémia, tanulás, mobil applikácó, gamification

Az élettudománnyal foglalkozó képzések (orvos, fogorvos stb.) egyik legnehezebben elsajátítható alapozó tárgya a biokémia; a tárgy sikeres megtanulásának legnagyobb kihívást jelentő része a reakciók molekula szerkezeti képlettel való megértése és memorizálása, illetve ezen reakciók rendszerszintű kapcsolati hálózatának átlátása. Ebben segít a jelen know-how-ra épülő  "Biochemcity"  c. nyelvfüggetlen mobileszközökre optimalizált alkalmazás, amely szakít az eddigi gyakorlattal és nem tesztkérdések és fogalmak adatbázisát nyújtva vagy kérdés-felelet kártyák segítségével próbálja átadni a biokémia törzsanyagát, hanem egy ún. „edutainment” környezetbe helyezve vezeti végig a felhasználót az anyagcsere utak szövevényes hálózatán.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Orvostudományok csatornájára