simpleSAMLphp login


Műszaki Tudományok

Villámárvíz kockázati térkép

Kulcsszavak: térinformatika, villámárvíz, kockázat becslés

A villámárvizek előfordulási helyét és nagyságát több környezeti paraméter is befolyásolja, ilyen a csapadék, felszínhasználat, domborzat valamint talajparaméterek. Ezek ismeretében került elkészítésre Magyarország dombsági és középhegységi területeire kidolgozott villámárvízkockázati térkép, mely megmutatja a villámárvíz veszélyeztetettség környezeti alapadatokból számolt mértékét. A know-how adaptálható tetszőleges területekre is, így fejlesztési szolgáltatásként és dokumentációként egyaránt hasznosítható. 

Sloth Dance Products - Mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztett eszközök, adapterek

Az idős vagy mozgásukban korlátozott emberek mindennapi használati tárgyainak feltérképezésével jutottunk a járást vagy stabil állást biztosító eszközök tárgycsoportjához. Ezen használati eszközök funkcionális, szerkezeti, esztétikai vizsgálata engedett bennünket arra a következtetésre, hogy e tárgycsoportot fejlesztésnek vessük alá, vizsgáljuk funkcionális bővíthetőségüket vagy egyszerűen csak egy modernebb, esztétikailag a mai korhoz jobban illeszkedő formában jelenítsük meg ezeket a tárgyakat.

Multi-frekvenciás Elektromos Impedancia Tomográfia eljárás fejlesztése

A kutatási projekt során egy új képalkotó eljárás kifejlesztését tűztük ki célul. Az eljárás a vizsgált anyag elektromos impedancia térképét adja eredményül. Ez egy olyan roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás, ami a vizsgálat tárgyát képező tartományon belüli anomáliák feltérképezése mellett, specifikálásra is alkalmas. Ugyanis azt használja ki, hogy a különböző anyagok különböző frekvenciákon másképpen viselkednek. Az eljárás a mérési hibák kiszűrésével a jelentősen nagyobb pontosságú méréseket tesz lehetővé, mint más impedancia alapú mérőrendszerek.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Műszaki Tudományok csatornájára