Kémiai Tudományok

Biochem City – Oktató alkalmazás fejlesztése mobil eszközökre

Kulcsszavak: biokémia, tanulás, mobil applikácó, gamification

Az élettudománnyal foglalkozó képzések (orvos, fogorvos stb.) egyik legnehezebben elsajátítható alapozó tárgya a biokémia; a tárgy sikeres megtanulásának legnagyobb kihívást jelentő része a reakciók molekula szerkezeti képlettel való megértése és memorizálása, illetve ezen reakciók rendszerszintű kapcsolati hálózatának átlátása. Ebben segít a jelen know-how-ra épülő  "Biochemcity"  c. nyelvfüggetlen mobileszközökre optimalizált alkalmazás, amely szakít az eddigi gyakorlattal és nem tesztkérdések és fogalmak adatbázisát nyújtva vagy kérdés-felelet kártyák segítségével próbálja átadni a biokémia törzsanyagát, hanem egy ún. „edutainment” környezetbe helyezve vezeti végig a felhasználót az anyagcsere utak szövevényes hálózatán.

Kénhidrogén szenzor in vivo mérésekhez

Kulcsszavak: kénhidrogén, szenzorika, in vivo mérés

A kénhidrogén (H2S) a környezeti levegőben gyakran előforduló toxikus gáz, vízben, vagy egyéb oldatokban, testnedvekben oldott hidrogén-szulfid gáz detektálására alkalmas, vásárolható szenzorok nem állnak rendelkezésre. A hidrogén-szulfidról egyre inkább ismert, hogy fontos a szív-érrendszeri és idegrendszeri jelző molekula. Az utóbbi időben a kénhidrogén fiziológia és biokémia hatásának vizsgálata az érdeklődés középpontjába került és detektálása fontossá vált a kénhidrogén terápiás hasznosítása miatt is.

A találmány szerinti megoldás egy termálvízben és modell állaton végzett in vívo, bőr alatti kísérletekhez, sík elrendezésű szelektív elektród, amely a rendelkezésre álló pH=5.5-7,4 tartományban stabilan működik.

Zöldkémiai technologiák

Kulcsszavak: szintézis kémia, analítika, spektrometria, szerves molekulák

Egyetemünk Zöldkémiai Kutatócsoportja számos területen képes kutatási szolgáltatásokat nyújtani kollaborációs partnereink számára. A szolgáltatások hátterét a gyakorlati fontosságú vegyületek szintéziséhez szükséges technikák (inert Schlenk technika, nagynyomású autoklávok), analitikai vizsgálati módszerek és műszerek (Brucker 500 MHz NMR, FT-IR-Raman infravörös spektrofotométer), különböző tömegspektrometriás technikák, valamint fluorimetriás módszerek biztosítják.

magyar
Feliratkozás RSS - Kémiai Tudományok csatornájára