K+F szolgáltatások

Kórélettani laborszolgáltatások

Kulcsszavak: farmakológiai hatásvizsgálat, mikroerek, vaszkuláris gyulladás

Vaszkulárbiológiai és mikrocirkulációs laboratóriumi vizsgálatok keretében izolált kis ereken történő gyógyszerek, illetve egyéb vazoaktív vegyületek farmakológiai hatásainak vizsgálata érhető el.


Kísérletes kardiológia

Kulcsszavak: kísérletes modellek, PARP


Karotinoidkémia

Kulcsszavak: karotinoidok, izolálás, analízis


Idegtudományi képalkotás

Kulcsszavak: fMRI vizsgálatok, kisállat MR, teljes test MR vizsgálatok

Idegtudományi képalkotás területén az alábbi szolgáltatások érhetők el:


Idegélettan

Kulcsszavak: központi idegrendszer, neurokémiai anyagok hatásának vizsgálata

Idegélettani kutatási területről az alábbi szolgáltatások érhetők el:


Genetikai szolgáltatások

Kulcsszavak: DNS szekvenálás, diagnosztikai szolgáltatás, Karnitin-észter profil

Diagnosztikai, DNS szekvenálási és Karnitin-észter profil meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások elérhetőek az alábbi kutatási területeken:


Egészségpszichológia

Kulcsszavak: prevenciós programok, stresszmegelőzési programok, kockázatcsökkentés, életmód és viselkedés

Az alábbi egészségpszichológiai szolgáltatások érhetők el:

Primer prevenciós programok, betegségmegelőzés

     Célcsoportok:


Biotranszformáció és gyógyszertoxicitás

Kulcsszavak: analitikai mérési módszerek, toxiko-/ farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek analízise, szermaradvány vizsgálatok

Az alábbi szolgáltatások érhetők el:


Személyre szabott vérlemezke aggregáció szolgáltatás

Kulcsszavak: vérlemezke aggregáció gátlás, vaszkuláris rizikó, non-responder státusz, prevenció, személyre szabott medicina


Védelmi Kutatási Szolgáltatások

Kulcsszavak: védelmi és biztonsági ipar, polgári célú hasznosítás, oktatás-képzés-kutatás, biztonságpolitika, védelemigazgatás


Oldalak