Kreatív ipari szereplők személyes és online kommunikációja

Kulcsszavak: kommunikáció fejlesztés, menedzsment, imázsépítés, tréning, coaching, közösségi online felületek

A kreatív ipari területeken tevékenykedő vállalkozások számára kulcsfontosságú a tudatos, stratégiai szemléletű, professzionális személyes (vezetői, szervezeti) és online kommunikáció.

A KKV-k, startupok esetében az ilyen célra fordítható kiadások korlátozottak, kommunikáció menedzsment szolgáltatás igénybe vételére gyakran nincs lehetőség. Az érintetteknek ugyanakkor egyfelől rendkívül gyorsan változó online környezetben kell hatékony, meggyőző és stílusos jelenlétet, láthatóságot produkálniuk, másfelől a zökkenőmentes és sikeres működés érdekében a szervezet belső és külső kapcsolatrendszerének gördülékeny működtetéséhez, a megfelelő információáramlásához, a lojalitás erősítéséhez elengedhetetlen a tudatos asszertív kommunikáció kialakítása. A lehetséges partnerek, ügyfelek elérése, a vállalkozás vagy márka imázsának megjelenítése, formálása, a tudatos személyes, vezetői kommunikáció speciális felkészültséget igényel.

Az akadémiai szférában folyó médiatudományi oktatás és kutatás jó gyakorlataira épülő saját élményű gyakorlati képzések (tréning, coaching) széleskörű támogatást nyújtanak a hatékony mindennapi kommunikációhoz, és alkalmassá teszi a kreatívipari szereplőknél rendelkezésre álló humán erőforrásokat az online kommunikációs feladatok ellátására. Tanácsadás formájában pedig mindkét területen folyamatos támogatást kínálnak a személyes és online vállalati kommunikációs stratégiák kidolgozásához és megvalósításához.

Tudományterület/Science Field: 
Kutatócsoport/Research Team: 
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
KAPCSOLAT
Czibók Balázs
☎ +36309255619
czibok@pte.hu