Honvéd,-katasztrófa,-és rendvédelmi orvostani képzési szolgáltatások

A Honvéd,-katasztrófa,-és rendvédelem orvostani tanszéki csoport az alapszakmák tudásanyagára és rutinjára építve, határterületi és a külön-külön, egyediségében nehezen értelmezhető specifikumok oktatására, kutatására és fejlesztésére koncentrál.

Többféle oktatási, képzési tevékenységük mellett együttműködnek a NATO CENTRE OF EXCELLENCE FOR MILITARY MEDICINE tanfolyamainak megvalósításában is.

A Katasztrófaorvostani Tanszéki Csoport tagjai végzik a szakterületi képzést. Az Országos Mentőszolgálattal és a regionális katasztrófavédelmi szervezetekkel együtt protokollokat alkotnak, szimulációs oktatást és vakriadókat gyakorolnak. Feladatuk az ipari balesetek és tömegkatasztrófák elhárítására irányuló kutatások hazai tapasztalatainak összegzése. Kapcsolatot tartanak a nemzetközi katasztrófa-medicina képviselőivel, hogy külföldi gyakorlatokon gyarapíthassák a tapasztalataikat (pl. a Milano Disaster Medicine, Master Course-án).

A Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoport szerkezetében egyedülálló oktatási-kutatási csoport. Feladata a rendvédelmi erők egészségügyi képzésének egymásra épülő, moduláris rendszerének kidolgozása és végrehajtása. A csoport oktatni fogja az egészségügyi alapfelszerelés használatát és a legfontosabb életmentési módszereket, továbbá a rendvédelmi dolgozók kötelező egészségügyi kiképzését egységesíteni fogja.

Tudományterület/Science Field: 
Kutatócsoport/Research Team: 
Honvéd,-Katasztrófa- és Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoport
KAPCSOLAT
Kincs Gergely
☎ +3630/ 288-7039
kincs.gergely@pte.hu