Gyógyszeranalitikai módszerfejlesztések

Kulcsszavak: Gyógyszermetabolizmus, Farmakokinetika, Vízanalitika,Proteinek, Lektinek

Elérhető szolgáltatások:

1.In vivo és in vitro gyógyszerfelszívódás és metabolizmus vizsgálatok

2.Gyógyszermaradványok természetes vizekben történő meghatározása

3.Módszerfejlesztés: Celluláris makromolekulák izolálása,  tisztítása, szerkezeti jellemzése.

 

Rendelkezésre álló infrastruktúra:  Analitikai Laboratórium

 

Tudományterület/Science Field: 
Kutatócsoport/Research Team: 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
KAPCSOLAT
Czibók Balázs
☎ 06 30 925 5619
czibok@pte.hu