Egészségpszichológia

Kulcsszavak: prevenciós programok, stresszmegelőzési programok, kockázatcsökkentés, életmód és viselkedés

Az alábbi egészségpszichológiai szolgáltatások érhetők el:

Primer prevenciós programok, betegségmegelőzés

     Célcsoportok:

         a) általános populáció

         b) specifikus populációk 

     Eszközök: kockázatfelmérésstresszelemzés, intervenciós protokollok

Stresszkezelési programok, életmód- és viselkedésmódosítás

     Eszközök: relaxációs módszerek, autogén tréning, kognitív és viselkedéses   

     stresszelemzés

COVID-19 járványhelyzethez kapcsolódó vizsgálatok és annak pszichológiai hatásai:

     -  kérdőíves vizsgálat a COVID-19 járvány pszichológiai hatásairól

     - online pszichológiai intervenciók tervezése és alkalmazása (a karantén

     hatásai, szorongás, pánik, izoláció)

     a) stresszelemzés

     b) kockázatcsökkentő intervenciók

     - online relaxációs módszerek kidolgozása és alkalmazása

Rendelkezésre álló infrastruktúra: empátia- és kommunikációs laboratórium, videofelvételi rendszerrel, megfigyelőtükörrel, munkafüzetek, oktató DVD, CD, PC, projektor

Tudományterület/Science Field: 
Kutatócsoport/Research Team: 
Egészségpszichológiai munkacsoport
KAPCSOLAT
Kincs Gergely
☎ +3630/ 288-7039
kincs.gergely@pte.hu