Biotranszformáció és gyógyszertoxicitás

Kulcsszavak: analitikai mérési módszerek, toxiko-/ farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek analízise, szermaradvány vizsgálatok

Az alábbi szolgáltatások érhetők el:

  • Fázis I-III. vizsgálatok során keletkező biológiai minták gyógyszer hatóanyagainak és azonosított metabolitjainak mennyiségi meghatározása
  • Gyógyszerfejlesztési programok elvégzéséhez szükséges analitikai mérési módszerek kidolgozása és alkalmazása
  • Toxiko-/ farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok
  • Biológiai mintákból történő hatóanyag és metabolit meghatározások (nem GLP köteles is)
  • Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek analízise (nem GLP köteles vizsgálatok is)
  • Fizikai-kémiai vizsgálatok elvégzése
  • Toxikológiai vizsgálatok analitikai hátterének biztosítása
  • Szermaradvány vizsgálatok

Rendelkezésre álló infrastruktúra:

  • Akkreditált GLP laboratórium
Tudományterület/Science Field: 
Kutatócsoport/Research Team: 
GLP akkreditált gyógyszerészeti kémiai laboratórium
KAPCSOLAT
Kincs Gergely
☎ +3630/ 288-7039
kincs.gergely@pte.hu