dr. Papp Jenő

A középiskola (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma) elvégzése után tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, ahol 2005-ben végzett jogász szakon. 2011-ben jogi szakvizsgát tett. A 2006-tól 2018-ig terjedő időszakban a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél, a Budapesti Közlekedési Zrt.-nél, majd a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán dolgozott jogi előadói, a jogi szakvizsga letételét követően jogtanácsosi pozícióban. A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központjában 2018 szeptembere óta dolgozik IP menedzserként. Feladata elsősorban az Egyetemen keletkező szellemi alkotások, innovatív projektek azonosítása, jogi szempontú előértékelése, iparjogvédelmi eljárások szakmai felügyelete. Kapcsolattartás, egyeztetés a megbízott szabadalmi ügyvivővel az egyes iparjogvédelmi oltalmakkal kapcsolatban felmerülő anyagi- és eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatban, ehhez kapcsolódóan folyamatos egyeztetés az egyes találmányok feltalálóival. Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás nyújtása a kutatóknak és a régió más szereplőinek. K+F szerződések és egyéb szerződések előkészítése, majd végleges formába öntése, anyagi- és eljárásjogi szempontoknak való megfeleltetése.  Az Egyetem Innovációs Bizottsága által minden évben újraértékelt szellemi termék portfolió jogi szempontú értelmezése, az értékeléshez szükséges, ahhoz kapcsolódó anyagok előkészítése. Szellemi termék portfólióval kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

Mobil: +36 30 160 0194

E-mail: papp.jeno@pte.hu

 

Beosztás: 
IP menedzser