Meghívó innovációs tudásmegosztó rendezvényre

A PTE TTK Fizikai Intézettel közös szervezésben kerül megrendezésre alábbi két szakmai képzésünk:

  • Kottászné dr. Vass Orsolya: Szabadalmak belső élete a Pécsi Tudományegyetemen 
  • Czibók Balázs: A PTE innovációs ökoszisztémája

A rendezvényhez az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c747872ccb84cff90af71834c8cdca6%40thread.tacv2/1617262036714?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225fbad5a0-060c-45c7-8fbc-bede4316a1a9%22%7d

A rendezvény időpontja: 2021.04.07. szerda 11:00-12:00 13:00-14:00

A program a Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében című projekt keretében kerül megvalósításra.