Normál és daganatos sejttenyészetek glukóz felvételének monitorozása

KAPCSOLAT
Dr. Kőszegi Tamás
☎ +3630/288-7039
kincs.gergely@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

A megoldás célja olyan módszertani fejlesztés a diabétesz modell esetében, amely a sejtek glukóz felvételét nemizotópos fluoreszcenciás módszerrel méri. Kétféle eljárás lehetséges, az egyik enzimatikus, a másik fluoreszcens glukóz vegyület kimutatására épül. Mindkét esetben a kitapadó sejttenyészetek (pl. inzulin érzékeny sejtek vagy inzulintól független daganatsejtek) fokozott glukóz felvételét lemezolvasóval (nagyteljesítményű sorozatmérés) vagy áramlási citometriával és fluoreszcens mikroszkóppal jellemezzük. A módszer kvantitatív, az áramlási citométer alkalmas a glukóz felvétel folyamatos monitorozására is.

A lemezolvasó használatával sokféle vegyület glukóz anyagcserére gyakorolt hatása mérhető, nagyszámú különböző sejttenyészeteken. A mérések érdekesek lehetnek potenciális antidiabetikus, illetve antitumor vegyületek esetében. 

Rendelkezésre álló infrastruktúra:

  • Perkin Elmer EnSpire plate reader
  • Becton Dickinson Facs Canto áramlási citométer

 

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL4
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Know-how