Multi-frekvenciás elektromos impedancia tomográfia eljárás

KAPCSOLAT
Czibók Balázs
☎ +36-30/9255619
czibok@pte.hu
Leírás/Description: 

A kutatási projekt során egy új képalkotó eljárás kifejlesztését tűztük ki célul. Az eljárás a vizsgált anyag elektromos impedancia térképét adja eredményül. Ez egy olyan roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás, ami a vizsgálat tárgyát képező tartományon belüli anomáliák feltérképezése mellett, specifikálásra is alkalmas. Ugyanis azt használja ki, hogy a különböző anyagok különböző frekvenciákon másképpen viselkednek. Az eljárás a mérési hibák kiszűrésével a jelentősen nagyobb pontosságú méréseket tesz lehetővé, mint más impedancia alapú mérőrendszerek.

A kutatási projekt során az adatgyűjtő rendszer, az adatfeldolgozás, a képrekonstrukció és a képábrázolás is teljes egészében saját fejlesztésű. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozást sikerült szabadalmaztatnunk, egy szolgálati szabadalom keretein belül.

A találmány alkalmas a jelenleg piacon lévő termékeknél jobb hatékonysággal működő diagnosztikai készülék előállítására. Így a hasznosítás fő irányát a diagnosztikai műszergyártásban látjuk. Jelenleg e téren aktív kutatómunka folyik betegek bevonásával, melynek keretében a máj zsírosodását pontosan mérő készülék prototípusának elkészítését és a mérési eredmények igazolását végezzük.

Másik jelentős hasznosítási irány az anyagösszetétel vizsgálatokra történő alkalmazás, ahol a inhomogén anyagok roncsolásmentes mérése válik lehetségessé a technológia alkalmazásával.

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL 6 szintű prototípus, adatfeldolgozó algoritmus, kísérletes validáció
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Magyar szabadalmi bejelentés 2015.12.14. napján került benyújtásra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), a bejelentés száma: P1500616 2016.12.14-án nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT) került benyújtásra, PCT/HU2016/050062 ügyszámon. Megadott regionális szabadalom (EP 3389489 B1), az alábbi európai országokban hatályosítottuk 2020 augusztusában: Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Svájc, Magyarország. Megadott USA szabadalom 16/062,319 bejelentés számon. Japán és Kanadai szabadalom megadásra vár.