Identitás és tudás társasjáték

KAPCSOLAT
Nagyréti József
☎ +36303138965
nagyreti.jozsef@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

Az Identitás és tudás c. pedagógiai módszer lényege, hogy kapcsolatot teremt a szelf és az elsajátítandó tudásanyag között. Azáltal, hogy a megszerzendő tudást személyes kontextusba helyezi, intrinzik (önjutalmazó) motivációt képes kialakítani.

A játék egy kártyajátékkal ötvözött pedagógiai táblajáték. A játék rendelkezik olyan elemekkel, amelyek stabilan a játék részét képezik, és olyan elemekkel, amelyek a használó igényei szerint fejleszthetőek.
 A keretjátéknak már van egy kidolgozott modellje Identitás és lokalitás címmel.A játék célja ebben az esetben a helyidentitás erősítése és helytörténeti ismeretek közvetítése egy hátrányos helyzetű kistérségben, ezen belül is Vajszló nagyközségben.
Az alkotók elsődleges célja a személyiségfejlesztés és helytörténeti ismeretek tanórai vagy tanórán kívüli oktatás-módszertani lehetőségeinek bővítése. Az Identitás és lokalitás című táblajáték játékos formában segíti a gyerekeket abban, hogy: felismerjék saját értékeiket,  megismerjék társaik és környezetük értékvilágát, együtt fedezzék fel lakóhelyük földrajzi, társadalmi és gazdasági értékeit, együtt keressenek megoldásokat életviláguk javítására, helytörténeti ismeretekre tegyenek szert, pozitívan kötődjenek lakóhelyükhöz és aktívan tegyenek érte.
Az átlagos társasjátékok logikájával szemben nem versengésre, hanem együttműködésre épül. Ezt azt jelenti, hogy nincs versenyben nyert győztes, hanem együttműködés és közös gondolkodás vezeti a játékosokat. A kártyakérdések beszélgetést generálnak, de a téma mindig pedagógiailag kontrollált mederben folyik. 

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL7
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Szerzői mű.